Nasıl Müslüman Olunur – Kelime-i Şehadet – Tevhid – Tekbir

Nasıl Müslüman Olunur – Kelime-i Şehadet – Tevhid – Tekbir

Konu: Nasıl Müslüman Olunur
Kelime-i Şehadet – Kelime-i Tevhid – Tekbir

 

Selâmün aleyküm

 

Konu Anlatım Sırası ve konu içi başlıklarımız:

1-) Herkesin Müslüman Olmaya Hakkı vardır.

2-) Müslüman Olmak için Acele etmemin Önemi.

3-) Nasıl Müslüman Olurum ve Dinim İSLAM Olur. (video)

4-) Yeni Müslüman Olan kişi neler yapmalıdır?

5-) Ek bilgiler ve İslam dinini öğrenmek için kitap tavsiyesi. (İlmihal)

6-) Müslüman olmadan önce ki Günahların durumu nedir?

7-) Müslüman olarak ölmek.

8 -) İslam karşıtı bir kitap yazmak için araştırma yaparken Müslüman Oldu işte Hikayesi. (video)

 

 

1-) Herkesin Müslüman Olmaya Hakkı vardır:

Bir insan önceki hayatında ne kadar günahkâr ve din düşmanı olursa olsun yine de onun İslâm’a girme hakkı vardır. Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allah Teâlâ hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından şehit edilir. Kâtil olan da daha sonra tevbe edip müslüman olur, o da Allah yolunda savaşırken şehid düşer.” (Buhârî, Cihâd, 28; Müslim, İmâre, 128, 129)

Yine bu mevzuyla alâkalı olarak şu hâdiseyi hatırlayabiliriz:

Tâif kuşatmasında bir ok gelerek Hz. Ebûbekir’in oğlu Abdullah’a isâbet etmişti. Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in vefatlarından kırk gün sonra da bu yara sebebiyle şehit olmuştu. Ebû Bekir (r.a) kızı Âişe vâlidemizin yanına girdi ve:

“–Kızım, (Abdullah’ın ölümüne çok üzülmüyorum,) sanki evimizden sadece bir koyun kulağı eksilmiş gibi hissediyorum. (Çünkü o Allah yolunda şehid oldu, neden üzüleyim ki?)” dedi.

Âişe (r.anhâ):

“–Kalbini sağlamlaştıran ve seni doğru yolda sâbit kılan Allah’a hamdolsun!” dedi..

Bir müddet sonra Sakîf heyeti yanına geldi. Abdullah’ı öldüren ok hâlâ Hz. Ebûbekir’in yanındaydı. Oku onlara gösterdi ve:

“–Bunu tanıyan var mı?” diye sordu.

İçlerinden Sa’d bin Ubeyd:

“–O oku ben yonttum, arkasına tüyü ben taktım, kuyruğunu ben yaptım ve onu ben attım.” dedi.

Ebû Bekir (r.a) şöyle dedi:

“–Bu ok oğlum Abdullah’ı şehîd etti. Senin elinle ona şehâdet mertebesini ihsan eden ve onun eliyle seni îmansız öldürüp alçaltmayan Allah’a hamdolsun! O’nun muhafazası ne kadar geniştir.” (Hâkim, III, 543/6021; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 167/18191)

 

2-) Müslüman Olmak için Acele etmemin Önemi:

İyilikler, güzel davranışlar ve sâlih ameller çok mühimdir. Ancak bunlardan tam anlamıyla istifade edebilmek “iman”a bağlıdır. Allah’ın istediği şekilde sahih bir iman olmadan bunların çok fazla bir anlamı olmaz. Bu sebeple her şeyden evvel ve bir an önce iman etmek lâzımdır. Uhud Gazvesi esnâsında Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ‘ in yanına yüzü demir zırh ile kaplı bir şahıs geldi ve:

“–Yâ Rasûlallah! (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Şimdi hemen harbedip sonra mı müslüman olayım, yoksa İslâm’a girdikten sonra mı harbe katılayım?” diye sordu. Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

“–Önce Müslüman ol, sonra harb et!” buyurdu. O zât Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit edildi. Bunun üzerine Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

“–Az çalıştı ancak çok kazandı” buyurdu. (Buhârî, Cihâd, 13; Ahmed, IV, 293)

Daha erken Müslüman olan kişi, cennette daha yüksek mertebeler elde etme imkânına kavuşur. Kişi, ne kadar çok ibadet eder ve ne kadar çok Müslümanca yaşarsa o kadar çok mânevî kazanç elde eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Herkesin işledikleri amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.” (En‘âm, 132)

“Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptığı her şeyi görmektedir.” (Âli İmrân, 163)

Benî Uzre Kabilesi’nden üç kişi Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ’e gelip Müslüman olmuşlardı. Allah Rasûlü (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

“–Bunların bakımını kim üstlenir?” diye sordu. Talha (r.a):

“–Ben, yâ Rasûlallah!” dedi.

Onlar Hz. Talha’nın yanında iken Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir seriyye gönderdi. O üç kişiden biri bu birlik içinde çıktı ve şehit oldu. Daha sonra bir seriyye daha gönderdi. Bununla da ikincisi çıktı ve o da şehit oldu. Üçüncü şahıs ise bir müddet sonra yatağında vefât etti. Talha (r.a) der ki:

“–Yanımda kalan bu üç şahsı rüyamda cennette gördüm. Yatağında ölen en öndeydi, ikinci sırada şehit olan onu takip ediyordu, ilk defa şehit düşen de en sondaydı. Şaşırdım ve yatağında ölen kişinin şehitlerin önünde olması biraz da ağırıma gitti. Hemen Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ’e  giderek gördüklerimi anlattım. Allah Rasûlü (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“–Bunda şaşılacak bir şey yok! Allah katında tesbîh, tekbîr ve tehlîli dilinden düşürmeden İslâm üzere ömür süren mü’minden daha fazîletli bir kimse yoktur.” (Ahmed, I, 163)

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Müslüman olarak hayat sürmenin kıymetini ashabına anlatabilmek için şu misâlleri de vermiştir:

“–O yatağında ölen kişi, şehid olan kardeşinden sonra Ramazan orucunu tutmadı mı, bir senede altı bin şu kadar rekât namaz kılmadı mı? (O halde ikisi arasında bu kadar fark tabiî ki olacaktır.)»” (Ahmed, II, 333)

“–Kıldığı namazın ona ne dereceler kazandırdığını siz nereden bileceksiniz? Namaz, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün içine beş defa girip yıkandığı, suyu bol ve tatlı bir nehre benzer. Ne dersiniz, bu durum onda hiç kir bırakır mı? Siz, namazın onu hangi derecelere ulaştırdığını bilemezsiniz.” (Muvatta’, Kasru’s-Salât, 91)

 

3-) Nasıl Müslüman Olurum ve Dinim İSLAM Olur:

 

*** İslam Dinine dahil olup Müslüman olmak isteyen bir kimse aşağıdaki 3 adet videoyu izlemesi ve oradaki hocanın dediklerini dili tekrar ederken kalbi ile de inanarak ve iman ederek tasdik etmesi gerekmektedir.

İlk Euzü Besmele aşağıda yazıyor.

— Eûzübillahimineşşeydânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Kelime-i Şehadet:

 

2- Kelime-i Tevhid:

 

3- Tekbir

 

 

Elhamdülillah ALLÂH TE’ÂLÂ Kabul etsin Âmîn.

 

4-) Yeni Müslüman Olan kişi neler yapmalıdır:

Yeni Müslüman olan kişiden ilk olarak gusül abdesti al­ması, daha sonra da dinin temel esasla­rını öğrenmesi beklenir. İslâm’a aykırı bir tedâî/çağrışım eğer yapmıyorsa ismini değiştirmesi şart değildir.

*** Ayrıca erkeklerin Sünnet olması tavsiye edilir. 

Ashâb-ı kirâmın haber verdiğine göre, bir kimse Müslüman olduğu zaman Rasûl-i Ekrem (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

“Allahümmağfir lî verhamnî vehdinî ve âfinî verzuknî: Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ihsân eyle!” (Müslim, Zikir, 35)

İslâm’a yeni giren bir insan, önceki Müslümanların sahip olduğu hakların tamamına sahip olur ve onlarla eşit seviyede tutulur. Kendisine, dinini öğrenip yaşama husûsunda gerekli yardım ve müsâmaha gösterilir.

 

-İslâm dininde temizlik önemlidir bu nedenle ilk olarak Gusül abdesti almalısınız ve Gusül abdestinin tarifi aşağıda yazılmıştır.
Ayrıca site içi Gusül abdesti konumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gusül Abdestinin Farzı 3’tür.

“”  Eûzübillahimineşşeydânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm  “” Dedikten sonra niyet etmeliyiz.

Gusül Abdesti için Niyet: ” Niyet ettim ALLAH Rızası için Gusül Abdest almaya. ” diyerek Niyet edilir.

1-) Mazmaza: Ağza su vermek.
 Bir kere su vermek Farz, iki veya üç kere vermek Sünnettir.
*** Ağza Su verirken Gargara yapıldıktan sonra O suyu boğazda hareket ettirmek önemlidir. Guslün meşru olmasının delili, ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN: ” Eğer cünüp iseniz, ziyade temizleniniz (yani dikkatli gusül ediniz). ” (Maide Suresi: 6)

2-) İstinşak: Burna Su Vermek demek olup, yani burnun yumuşak kısmına kadar suyu çekmektir.
Gusül abdestinde burna verilen suyun bir keresi Farz, ikinci ve üçüncü(sü) Sünnettir.
Gusülde ağız ve burnu bol suyla çalkalamak ” Boy Abdesti Alınız ” ayetine binaen içtihada dayalı bir farzdır.

3-) Bütün Bedeni Yıkamak: Bedenin her tarafını iğne ucu kadar kuru kalmaksızın yıkamak(tır).
Bu manada, ağız ve burun bedenin dışındadır. ” Beden ” sözü baş, kol ve bacaklara şamil olduğu gibi, tenasül uzvunun dışına, anüse de şamildir. Kadının tenasül uzvunun içi ise aynı boğaz gibi olduğundan hariçtir.

-Gusül Abdesti Alırken aşağıdaki ve benzeri bazı yerlerimizin Su ile kaplandığına emin olalım:
-Kulak içi ve kulak küpesi yeri,
-Karın Çukur yeri,
-El ve Ayak Tırnak içlerimiz ve tırnaklarımız,
-Tenasül uzvunun dışı ve altta kalan bölgelerimiz,
-Anüse ancak dışına su gelecek şekilde olması yeterlidir,
-Ayak ve el parmaklarımız ve parmak aralarımız,
-Saç diplerine ve kafa derimize suyun işlemesi ,
-Sakal dipleri ve derimize suyun işlemesi,
-Kulak arka kısımı ve fauller kısımı,
-SIRT Önemlidir çoğumuzun elleri tam uzanmaya bilir ancak uzandığı kadar temizlenmeli ve Sırtın tamamına suyun gittiğinden kapladığından emin olunmalıdır.
-Tırnakların ojeli olma durumları, Takma kirpikler, Derimizle Suyun temas etmesini engelleyecek boya ve benzeri şeylere dikkat edilim.

 

Elhamdülillah dinimiz İSLAM’A giriş yaptıktan sonra İmanın Şartlarını ve İslamın Şartlarını da inanarak ve iman ederek tekrar edip uygulaması gerekmekte.

İmanın Şartları site içerisinde yazmaktadır oradaki yazılanları da tamamen okuyup iman edilmesi gerekmektir.

— Eûzübillahimineşşeydânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

– İMANIN ŞARTLARI 6’DIR:

1-) RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ’YA İMAN ETTİM.
2-) RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN MELEKLERİNE İMAN ETTİM.
3-) RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN Vahiy yoluyla Peygamberlerine (aleyhimü’s-selam) indirdiği KİTAPLARINA İMAN ETTİM.
4-) RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN Resullerine, yani Nebilerine Peygamberlerine İman Ettim.
5-) Ahiret gününe Ahiretin varlığına İMAN ETTİM. 
Ahiret gününe, bu günün ebediliğine, yeryüzüne gelmiş olan her insanın kıyamet günü yeniden dirilip dünya hayatının hesabını vereceğine İMAN ETTİM.
6-) Kadere İman, Kaderin Hayırlısı ve Şerlisi, Yaratılmak cihetinden RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ HAZRETLERİ Tarafından olduğuna inandım İMAN ETTİM.

*Öldükten sonra dirilmek haktır. İNANDIM İMAN ETTİM.
*** ÖNEMLİ: Dil ile tekrar etmek Kalp ile tasdik etmek çok önemlidir.

 

İslamın Şartları site içerisinde yazmaktadır oradaki yazılanları da tamamen okuyup Anlamak gerekmektedir ve hayatımızda uygulamaya almamız lazım.

-İslamın Şartlarını kısa açıklamaları ile yaptım.

 

-İslamın Şartları:

1. Kelime-i Şahadet: Aşağıdaki videoda paylaşımı yapıldı.

 

 

2. Oruç:

Oruç tutmakla yükümlü olan kimse, Her sene Ramazanı Şerif ayında başından sonuna kadar ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN RIZASI İÇİN Oruç tutmak farzdır.

-Farz demek ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN Açık Emiri ve yapılması zorunlu olandır.
-Sünnet demek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in Yaptığı ve Amel ettiği davranışların tamamıdır.
Ramazanı Şerif ayı hakkında özel yazımıza Buraya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ramazanı Şerif ayı için özel yazılarımızın bulunduğu bölüm için Buraya Tıklayınız.

3. Namaz:

RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN RIZASI İÇİN Günde ” beş vakit ” namaz kılmak.
“” Namazı dosdoğru kılınız. Zira muhakkak namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farz kılındı. (Nisa Suresi: 103. âyetidir.) “”

Erkek ve Kadınların Namaz kılmaları ayrı olarak anlatılmıştır.
Erkeklerin Namaz Anlatımı için buraya Tıklayınız.
Kadınların Namaz Anlatımı için buraya Tıklayınız. 
Dini ibadetlerimizi yerine getire bilmek için: Abdest alınmalıdır.
Gusül Abdesti için buraya tıklayınız.
Namaz Abdesti için buraya tıklayınız.
Namaz kılmayı öğrenmek için Namaz Kategorimize Buraya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Hac:

Hac ibadetimiz; Ömründe bir kere haccetmek farzdır. (Maddi durumun el veriyorsa.)
“” ALLAH için insanlar üzerine o evi (Kâbe’yi) haccetmesi farz kılındı, sizlerden yol cihetinden kâdir olana (gücü yetene) Âl-i İman Suresi: 97. âyetidir.) “”

Hacc hakkındaki yazımıza Buraya Tıklayarak  ulaşabilirsiniz.
Haccın Farz ve vacipleri hakkındaki yazımıza Buraya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hacc ve Umre hakkındaki yazılarımızın yazıldığı bölüm için Buraya Tıklayınız.

5. Zekât:

“” Namazı dikkatli kılınız, zekâtı veriniz. (Bakara Suresi: 110 âyetidir.) “””
Verilecek zekat miktarı ise, her sene malının kırkta birini vermektir.
Zekât hakkındaki yazımıza Buraya Tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

***Zekât vermek malı çoğaltır bereketlendirir.

 

Hadis-i Şerif: Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz buyurdu ki:
” Din-i Mübîn İslam beş temel (olan şey) üzerine kurulmuştur: 
1- ALLAH’TAN Başka İLAH Olamadığına ve Muhakkak Muhammed (Aley’is-Selam)’ın ALLÂH TE’ÂLÂ’NIN Resulü olduğuna Şahadet etmek.
2-  Namazı dikkatli kılmak.
3- Zekât vermek.
4- Hac yapmak.
5- Ramazan orucu tutmak. (Buhâri, imân, 1) “

 

Unutmayın RABBİMİZ ALLÂH TE’ÂLÂ sizi öz annenizden babanızdan ve siz sizden DAHA ÇOK SEVMEKTEDİR.

ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN. Âmîn.

 

 

5-) Ek bilgiler ve İslam Dinini öğrenmek için kitap tavsiyesi: (İlmihal)

Aklınıza takılan her türlü soru için aşağıdan yorum yazabilirsiniz.
Veya direk iletişime geçin iletişim formu için buraya tıklayın.
-Dinimiz İslamı öğrenmek için hak mezhepleri tercih edin benim mezhebim Hanefidir.

-İslam Dinini öğrenmek için kitap tavsiyesi: (İlmihal)

 Türkçe dil için 2 Kitap tavsiye ederim:

1- Mızraklı İlmihal Yasin yayın evi.

2- Îmân – İslâm İlmihâli Cübbeli Ahmet Hoca efendi.

(Google ile rahatlıkla bahsi geçen kitapları arayıp bulabilirsiniz.)

 

6-) Müslüman olmadan önce ki Günahların durumu nedir:

İslâm’a Girmek Önceki Günahları Temizler

Allah Teâlâ, kendisine doğru bir şekilde iman eden kullarını dinsizliğin bütün kirlerinden arındırır, büyük-küçük tüm geçmiş günahlarını affeder. Bu sebeple yeni müslüman olan kişiler, manevî açıdan yeniden doğmuş gibidirler.

-Allah Rasûlü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem):
Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, haccetmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun?» buyurdu. (Müslim, Îmân, 192. Krş. İbn-i Sa‘d, I, 299)

 

7-) Müslüman olarak ölmek:

Bunların hepsinden daha mühim olan husus ise hayatı Müslüman olarak noktalayabilmek, son nefeste iman ile Allah’a kavuşabilmektir. Diğer bir ifade ile Müslüman ölmek, Müslüman olmaktan daha mühimdir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Rabbi ona (Hz. İbrahim’e): «Müslüman ol» demiş, o da: «Âlemlerin Rabbi’ne teslim oldum» demişti. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet ettiği gibi Yakup da vasiyet etti: «Oğullarım! Allah sizin için İslâm dinini seçti. Sakın başka türlü değil, sadece müslüman olarak ölünüz» dedi.

Yoksa Yakub’a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına: «Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?» diye sormuştu. Onlar da: «Senin ve ataların İbrâhim, İsmâil ve İshâk’ın ilâhı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz, biz ancak ona teslim olduk» dediler.” (Bakara, 132-133)

 

 

8 -) İslam karşıtı bir kitap yazmak için araştırma yaparken Müslüman Oldu işte Hikayesi:

 

 

 

Kaynaklar:

-Konu içerisindeki videoları ekleyen dinisitem.com değildir.
-Konu içerisindeki bazı yazılar (Mızraklı İlmihal Yasin yayın evi) kitabından alınmıştır.
-Konu içerisindeki yazıların bazıları aşağıdaki adreslerden alınmıştır.
islamveihsan.com/nasil-musluman-olunur.html
islamveihsan.com/islam-nedir.html
islamveihsan.com/her-muslumanin-bilmesi-gereken-dini-bilgiler.html

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ