Teravih Namazı

Teravih Namazı

Konu: Teravih Namazı

 

Selâmün aleyküm

 

Anlatım başlıkları:

1-) Üç aylara giriş ve Ramazân-ı Şerîf.

2-) Terâvih Namazının Fazîleti.

3-) Terâvîh Namazına Niyet.

4-) Terâvîh Namazının Kılınış Tarifi.

5-) Terâvîh Namazının Cemaati Yatsı Namazının Cemaatine Bağlıdır.

6-) Ramazân-ı Şerîf’te Vitir Namazını Cemaatle Kılmak Büyük Bir Fazîlettir.

*7-) Terâvih Namazının Günlere Göre Sevapları 30 gün tamamı.
(Terâvih namazı kılmanın fazîletleri. Teravih namazının her gün ayrı ayrı sevabı vardır.)

 

 

1-) Üç aylara giriş ve Ramazân-ı Şerîf:

Üç ayların girişinden itibaren devam ettiğimiz, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bizlere öğrettiği: “Allâh’ım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübârek kıl ve bizi Ramazân’a ulaştır” şeklindeki duânın bereketiyle Ramazân-ı Şerîf ayına ulaştık Elhamdülillâh. Ramazân-ı Şerîf ayının heyecanı, tüm İslâm âlemini bereketi ve manevî tesiriyle kuşattı.

Ramazân-ı Şerîf ayında yapılacak ibadetler, sevapların katlandığı bir ay olması vesilesiyle çok daha büyük önem taşıyor. Ramazân-ı Şerîfte bu mübârek ayın bereketinden âzamî derecede istifade etmeye çalışmalıyız.

Unutmamalı ki, gelecek sene Ramazân-ı Şerîf ayına ulaşma konusunda hiçbir garantimiz yoktur.

Ayrıca, Başka bir rivayette Efendimiz Aleyhissalatü vesselam’ın;

إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه

Allah Tebareke ve Teâla size Ramazan orucunu farz kıldı ve bende size onun kıyamını (Teravih namazını) sünnet kıldım” şeklindeki rivayetten de anlaşılan Teravih namazının Efendimiz Aleyhissalatü vesselam tarafından diğer zamanlardaki gece namazları hariç bu mübarek aya mahsus olarak sünnet kılındığı dır.

 

2-) Terâvih Namazının Fazîleti

Ramazân-ı Şerîf ayına mahsus olan ve cemaatle edâ edilen Terâvih namazının fazîleti hakkında..

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kim Ramazânın fazîletine inanarak ve sevabını Allâh(-u Te‘âlâ)dan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

Abdurrahman ibnü Avf (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allâh(-u Teâlâ) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazân gecelerini ihyâ etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allâh(-u Te‘âlâ)dan bekleyerek Ramazân’ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur.” 

Ebu Seleme İbn Abdirrahman şöyle demiştir:

” Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) azimeti emretmeksizin, Ramazan kıyamı hususunda insanları teşvik eder ve “Her kim iman edip sevabını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan kıyamı yaparsa geçmiş günahları bağışlanır.

Seleme İbn Abdi’rrahman, babasından rivayet etmiştir ki:
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah size Ramazan’ın sıyamını-orucunu farz kıldı. Bende size onun kıyamını-teravih namazını sünnet kıldım. Her kim ramazan orucunu inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları affolunur.

 

3-) Terâvîh Namazına Niyet:

Terâvîh Namazını uygun bir şekilde kayıtlamak daha uygun kabul edildiğinden Terâvîh Namâzına; gece ibadetine ya da vaktin sünnetine şeklinde niyet etmek veya bunu Terâvîh Namâzı diye belirtmek güzeldir.
Örnek: Niyet ediyorum Allâh(-u Te‘âlâ) Rızası için Terâvîh Namazını Kılmaya.. Dedikten sonra.. Hocanın Tekbir Almasını Beklersiniz, Hoca Tekbir Alınca.. Uydum Hazır Olan Hocaya veya İmama Dersiniz ve Sizde Tekbir Alırsınız.
Terâvîh Namazı Cemaatine Dahil Olursunuz.. Böylesi daha uygun olur Çünkü hoca hazırdır Tekbir almıştır, Cemaatini Beklerken Sizde Niyetinizi Hemen yapıp Tekbir Alırsınız.

  • Başka kaynaklara da bakabilirsiniz.

not: (Namaza niyet kalp ile edilir.)

 

4-) Terâvîh Namazının Kılınış Tarifi

Terâvîh namazı 20 rekâttır. Ramazân-ı Şerîf geceleri Yatsı Namazından sonra Ve Vitir Namazından önce Terâvîh Namazı kılınır.

 

Yatsı Namazının ilk 4 rekât sünneti kılınır, Yatsı Namazının 4 rekât Farzı kılınır, Yatsı Namazının son 2 rekât sünneti kılınır. Devamında ise Terâvîh namazı kılınır. Terâvîh namazından sonra 3 rekât Vitir Namazı kılınır.
(—Eğer Camii de kılınıyor ise Yatsı Namazının ilk 4 rekât sünneti kılınır, ve Hoca Efendi ile Yatsı Namazının 4 rekât Farzı kılınır. Yatsı Namazının son 2 rekât sünneti kılınır. Hoca Efendi ile Terâvîh namazı kılınır. 3 rekât Vitir Namazı kılınır.)

 

Aşağıda Terâvîh namazının kılınış tarifleri ve uygun olan rekâtları yazmaktadır.

 

1-) Terâvîh namazını iki rekâtta bir selâm vererek edâ etmek; daha fazîletli kabul edilmiş.
Terâvîh namazı iki rekâtta bir selâm verilerek kılınırken akşam namazının iki rekâtlık sünneti gibi.. (Toplam 20 rekât’a tamamlanır.)

 

2-) Dört rekâtta bir selâm verilerek edâsı; uygun görülmüş. Dört rekâtta bir selâm verilerek kılınırken ise Yatsı ve İkindi namazlarının ilk sünnetlerinde olduğu gibi.. ilk oturuşta salli ve bârik duaları okunup üçüncü rekâta kalkıldığında Sübhâneke duâsı okunarak kılınır. (Toplam 20 rekât’a tamamlanır.) (Camiiler de genelde 4 rekât olarak kılınır ve 20 rekâta tamamlanır.)

 

3-) Sekiz veya on hatta tek selâmla yirmi rekât olarak kılınması kerahatle câiz görülmüştür. (Toplam 20 rekât’a tamamlanır.)

 

5-) Terâvîh Namazının Cemaati, Yatsı Namazının Cemaatine Bağlıdır:

Yatsı namazının farzında cemaati terk etmiş olan kimse, farzı münferiden kıldıktan sonra Terâvîh namazı cemaatine dâhil olabilir. Mescide girdiğinde Terâvîh başlamış ise evvela Yatsının farzını kılar ve sonra imâma uyup kılamadığı rekâtları namazın ardından tamamlar. Terâvîh namazında kılamadığı rekâtları, vitir namazını imâmla birlikte kıldıktan sonra da tamamlayabilir.

Terâvîh namazını cemaatle kılmak, Yatsı namazının farzını cemaatle edâ etmiş olmaya bağlıdır. Dolayısıyla Yatsı namazının farzını cemaatle kılmamış olan kimselerin aralarından seçecekleri bir imâm ile Terâvîh namazını cemaatle kılmaları caiz olmaz. Çünkü Yatsı namazının farzında cemaatin terk edilip Terâvîhin müstakillen cemaatle kılınması nâfileler hakkındaki dinî esaslara uygun düşmemektedir.

 

6-) Ramazân-ı Şerîf’te Vitir Namazını Cemaatle Kılmak Büyük Bir Fazîlettir.

Vitir namazını Ramazân-ı Şerîf Ayı’nda cemaatle kılmak, münferiden kılmaktan daha fazîletlidir. Bu durum, Ramazân-ı Şerîf Ayı’na mahsûstur. Vitir namazını Ramazân-ı Şerîf Ayı dışındaki günlerde cemaatle kılmak mekrûhtur. Vitir namazını kıldıran imam, üç rekâtın hepsinde tekbirleri, tesmi’leri ve kıraati, âşikâre yapar. Kunut duası ise imâm ve cemaat tarafından gizlice okunur. (Büyük İslâm İlmihâli ve Haleb-i Sağîr’den yola çıkılarak hazırlanmıştır.)

 

 

*7-) Terâvih Namazının Günlere Göre Sevapları 30 gün tamamı.
(Terâvih namazı kılmanın fazîletleri. Teravih namazının her gün ayrı ayrı sevabı vardır.)

 

1. Gece: Terâvîh kılan kişi, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar.

2. Gece: Eğer müminseler ana babası mağfiret olunur.

3. Gece: Arş’ın altından melekler kendisine: “Ameline yeniden başla, geçmiş olan günahların muhakkak senin için bağışlanmıştır.” diye seslenir.

4. Gece: Kendisi için Tevrât, İncîl, Zebûr ve Furkân’ı okumuş kadar sevap vardır.

5. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ona Mescid-i Harâm’da, Mescid-i Nebevî’de ve Mescid-i Aksâ’da kılmış olanların sevâbını verir.

6. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine Beyt-i Ma’mûr’u tavâf eden (melek)lerin sevâbını verir. Her taş ve tuğla(ya varıncaya kadar her şey) kendisi için istiğfâr eder.

7. Gece: Mûsâ (Aleyhisselâm)a kavuşup, Firavun ve Hâmân’a karşı ona yardım etmiş gibi olur.

8. Gece: Bedir Harbi’ne katılmış gibidir. Ayrıca Allâh-u Te‛âlâ ona İbrâhîm (Aleyhisselâm)a verdiği mükâfâtı verir.

9. Gece: Tövbekâr Dâvûd (Aleyhisselâm)ın ibâdeti ve Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in tâati kadar Allâh-u Te’âlâ’ya ibâdet etmiş gibidir.

10. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine dünyâ ve âhirette selâmet nasîb eder ve iki cihânın hayırlarını bahşeder. Ayrıca yetmiş bin ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi kılınır.

11. Gece: Dünyâdan suya kanmış olarak çıkar ve Sırât’ı göz kapan şimşek gibi geçer.

12. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine yetmiş adet makbûl hâc ve makbûl umre ecri yazar ve kıyâmet günü (mahşere) dolunay gecesindeki ay gibi (nurlu olarak) gelir.

13. Gece: Beyt-i Makdis’i ma’mûr etmiş kimseler ve orada mücâvir bulunmuş peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihler gibi sevaplara nâil kılınır ve kıyâmet günü bütün kötülüklerden emîn olarak (mahşere) gelir.

14. Gece: Kadr Gecesine ulaşıp Haceru’l-Esved ile Makâm-ı İbrâhîm arasında namaz kılmış gibi olur ve melekler onun terâvîh kılmış olduğuna dâir şâhit olarak (mahşere) gelir. Bu nedenle kıyâmet gününde Allâh-u Te‛âlâ kendisini (zor bir hesapla) muhâsebeye tâbi tutmaz.

15. Gece: Allâh-u Te‛âlâ duâsını kabûl eder, hâcetini görür, anlatanların ta’rîf edemeyeceği kadar kendisine mükâfat verir. Ayrıca melekler, özellikle Arş’ı ve Kürsî’yi taşıyan melâike kendisine salâtta bulunurlar (feyiz ve rahmet yağdırırlar).

16. Gece: Kabrinden: “Şâhitlik ederim ki; Allâh-u Te‛âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki; Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.” diye nidâ ederek (kelime-i şehâdet getirerek) kabrinden çıkar. Böylece Allâh-u Te‛âlâ kendisine cehennemden kurtuluş berâtı ve cennete giriş berâtı yazar.

17. Gece: Cennetteki makâmını görmedikçe dünyâdan çıkmaz, kendisine peygamberlerin sevâbının bir misli bağışlanır.

18. Gece: Mücâhitlerin ve şehîtlerin ecrine nâil kılınır ve bir melek kendisine: “Ey Allâh’ın kulu! Muhakkak ki Allâh-u Te‛âlâ senden de anan babandan da râzı olmuştur” diye nidâ eder.

19. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine dünyâ ve âhiret sıkıntılarına karşı kâfî gelir ve Firdevs (cennetin)de derecelerini yükseltir.

20. Gece: Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i görmeden, kendisini cennetle müjdelemeden ve melekler onu ziyâret etmeden dünyâdan çıkmaz.

21. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine cennette nûrdan bir köşk binâ eder ve ona göktekilerle yerdekiler sayısınca sevâb yazar.

22. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ona Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetinden yetimleri ve dulları doyuran herkes kadar ecir yazar. Böylece o, kıyâmet gününe her türlü ğam ve kederden emîn olarak gelir.

23. Gece: Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetinin esirlerini satın alıp onları âzât etmiş gibi (sevâba nâil) olur ve Allâh-u Te‛âlâ kendisine cennette bir şehir binâ eder.

24. Gece: Allâh-u Te‛âlâ amel defterini ona sağ elinden verir, kendisinin yirmi dört adet makbûl duâ hakkı olur.

25. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ölüm meleğini ona en güzel bir sûrette gönderir de o onu, bitmez tükenmez nîmetlerle müjdeler. Ayrıca Allâh-u Te‛âlâ ondan kabir azâbını kaldırır.

26. Gece: Cennet kendisine âşık olur ve Allâh-u Te‛âlâ onun için kırk senelik sevâb yükseltir.

27. Gece: Allâh-u Te‛âlâ, Rıdvân’a cennet kapılarını onun için açmasını emreder.

28. Gece: Allâh-u Te‛âlâ, meleklere kendisine cehennem kapılarını kilitlemelerini emreder. Ayrıca onun cennette bin derecesini yükseltir.

29. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ona Eyyûb (Aleyhisselâm)ın belâsına karşı (sabretme) sevâbı gibi ecirler yazar ve kötülüklerini kendisine örter.

30. Gece: olduğu zaman; Allâh-u Te‛âlâ: “Ey Benim (terâvîh namazlarını bitiren) kulum! Cennet meyvelerinden ye! Selsebîl gözesinden yıkan ve Kevser suyundan iç! Ben senin Rabbinim; sen de Benim kulumsun!” buyurur.

 

Böylece bir münâdiye gökyüzünden doğru (Kendisi adına):

“İşte bunlar azâbımdan âzâtlılarımdır! İzzim, Celâlim ve Yüce Makâmım hakkı için; Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetinden oruç tutanları cennete girdireceğim!” diye nidâ etmesini emreder.”

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

 

 

 

Kaynak: 
-İsmailağa Câmiâsının Resmî İnternet Sitesindeki yazımız hakkındaki konularıdır.
ismailaga.org.tr/ilk-teravih-vesilesiyle-teravih-namazi-ve-kilinisi
ismailaga.org.tr/ramazan-i-serif-ve-teravih-namazi
ismailaga.org.tr/ramazan-gecelerinde-teravih-namazi-kilmak
-cubbeliahmethoca.com.tr/tr/basinduyuru/teravih-namazinin-gunlere-gore-sevaplari

(Not: dinisitem.com Tek yazı ile birleştirmiştir.)

Konu: Teravih Namazı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ