Etiket: Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir

Konu: Esmâ-i Hüsnâ (ALLAH-U TEÂLÂ’NIN ismi Şerifleri)   Ebû Hüreyre(r.a.) rivayet etmiştir: “Allah’ın 99 ismi...