Site Rengi

DiniSitem

Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum

Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Sakin ”Mîm”in Halleri ve Sekte ve TECVİD 11 – ”Zamir” He...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (TECVİD 8 ve ”Ra” Harfinin Hükümleri) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (TECVİD 6 ve TECVİD 7) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (TECVİD 4 ve TECVİD 5) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (TECVİD 2 ve TECVİD 3) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Kunut Duaları Okunuşu ve TECVİD 1 – Medd-İ Tabii, Harf-i Med,...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Zamir Olan ve Olmayan ”he” harfleri ve Allâh Lafzının Okunuşu ve...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum ( ‘el” Takısının Okunuşu ve ‘el” Takısının Okunuşu 2) Selâmün aleyküm...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Uzatma Elifi’nin İmla Farklılıkları ve Âsâr İşareti ve Örnek Okumalar) Selâmün...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Tenvin (Nûn’lama) ve Uzatmalar) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen herkese...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Cezim (Bağlama) ve Şedde (İkiz)) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Hareke genel tekrar ve Harflerin Başta, Ortada, Sonda Yazılışları) Selâmün aleyküm...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Harekeli Okunuşlar 4 ve LamElif) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Harekeli Okunuşlar 2-3) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen herkese videolu...
Konu: Kur’an-ı Kerim Öğreniyorum (Faziletleri, Harekeli Okunuşlar 1) Selâmün aleyküm Kur’an-ı Kerim Öğrenmek isteyen herkese...