Etiket: Beş geceyi ibadetle geçirerek ihya edene cennet Vâcib olur. Bunlar da: 1-) Terviye gecesi

Konu: Beş geceyi ibâdetle geçirerek ihyâ edene cennet vâcib olur.   Selâmün aleyküm   Konu...