Etiket: Bu sûre-i şerîfeyi sabah akşam okumaya devâm eden kişi açlık

Konu: Vâkı‘a Sûresini Rufâî Hazretleri’nin Şu Duâsıyla Birlikte Okuyan Parayı Koyacak Yer Bulamaz! (Vâkı‘a Sûresi’nin...